cty chemivina chuyên sản xuất v* cung gấp hóa chồng Antifoam hoặc chất phá bọt đồng mẽ CV22

hóa chồng antifoam l* hiệp chất silicon gi*u khả hay l* phá v* cản barie sự hình vách bọt trong suốt nước thải v* cạc ao xỏ chăn nuôi thủy sản do cặn bã thức xực mình ra! hóa chồng antifoam CV22 l* sản phẩm x* lý bọt khôn cùng tiệm trái v* chả gây hại tặng muôi trường, qu*t nuôi v* con người...chemivina cung gấp trên tuyền quốc quý khách khứa nhiều thể liên quan 24/24
quý giá khách lắm nhu cầu liên quan
0939 99 79 39 or
0919 38 23 63