cty chemivina chăm sinh sản v* cung cấp hóa chồng Antifoam hay l* chất phá bọt đồng mẽ CV22

hóa chất antifoam l* hiệp chất silicon lắm khả hay l* phá v* ngăn chặn sự hình th*nh bọt trong nước thải loại v* các ao hầu chăn nuôi thủy sản vị cấn bã thức tọng trui v*o! hóa chất antifoam CV22 l* sản phẩm x* lý bọt vô cùng hiệu trái v* không hoi hại tặng muôi trường, qu*t nuôi v* con người...chemivina cung gấp trên tinh quốc quý giá khách khứa nhiều trạng thái liên hệ 24/24
quý giá khách nhiều nhu cầu can hệ
0939 99 79 39 or
0919 38 23 63