cty chemivina siêng sản xuất v* cung vội v*ng hóa chất Antifoam hoặc chất phá bọt cùng mã CV22

hóa chồng antifoam l* hạp chất silicon lắm khả hay l* phá v* cản chặn sự hình vách bọt trong suốt nước thải loại v* danh thiếp ao hầu chăn nuôi thủy sản v*y cặn bã thức háp tao v*o! hóa chất antifoam CV22 l* sản phẩm x* lý bọt vô cùng tiệm quả v* giò gây hại tặng muôi trường, phẩy nuôi v* con người...chemivina cung vội trên to*n quốc quý giá khách khứa gi*u dạng liên can 24/24
quý giá khách nhiều nhu cầu liên can
0939 99 79 39 or
0919 38 23 63