cty chemivina chuyên sinh sản v* cung cấp hóa chất Antifoam hay chồng phá bọt với mã CV22

hóa chồng antifoam l* hợp chồng silicon gi*u khả hay phá v* ngăn chắn sự hình vách bọt trong nước thải loại v* danh thiếp ao phục dịch chăn nuôi thủy sản do cặn bã thức tớp mình ra! hóa chất antifoam CV22 l* sản phẩm x* lý bọt vô cùng hiệu quả v* không gây hại biếu vá v*u trường, vụt nuôi v* con người...chemivina cung cấp trên rặt quốc quý khách có dạng hệ trọng 24/24
quý khách gi*u nhu cầu liên hệ
0939 99 79 39 or
0919 38 23 63