cty chemivina chuyên sản xuất v* cung vội hóa chất Antifoam hay chất phá bọt cùng mã CV22

hóa chất antifoam l* hiệp chồng silicon lắm khả hoặc phá v* ngăn chắn cạ sự hình vách bọt trong suốt nước thải v* cạc ao xỏ chăn nuôi thủy sản vì cấn bã thức hốc trui v*o! hóa chồng antifoam CV22 l* sản phẩm x* lý bọt hết sức hiệu quả v* không gây hại cho muôi d*i, qu*t nuôi v* con người...chemivina cung gấp trên rặt quốc quý khách lắm thể liên tưởng 24/24
quý giá khách khứa có nhu cầu liên hệ
0939 99 79 39 or
0919 38 23 63