Xin ch*o các bạn hôm nay BemmTeam xin chia sẽ cho các bạn một công cụ tạo clone TikTok h*ng loạt.

BemmTikTokv3 có chức năng gì
  • Auto reg clone tiktok bằng email không cần tốn sms
  • TikTok downloads không d*nh logo, downloads douyin
  • TikTok reup video bằng cookie siêu tốc
  • Nuôi nick tiktok tương tác trending
  • V* còn rất nhiều chức năng khác

Hướng dẫn c*i đặt Bemm TikTok
Bước 1: Tải BemmTikTok về Link tải mình để ở cuối b*i
Bước 2: Mở file v* chạy file c*i đặt
Bước 3: Chọn folder muốn lưu nhớ lưu ở thư mục không có tiếng việt:
Bước 4: Cứ tiếp tục next cho đến khi chạy xong
Bước 5: Những video hướng dẫn chi tiết từng chức năng bạn xem ở kênh youtube nhé
KEY FREE: BEMMTEAMPRO