PDA

View Full Version : Rao Vặt hóa chất Antifoamputinbui22
11-01-2022, 06:19 AM
cty chemivina chuyên sinh sản v* cung vội v*ng hóa chất Antifoam hoặc chất phá bọt cùng mẽ CV22

hóa chất antifoam l* hợp chồng silicon gi*u khả hay phá v* cản chặn sự ảnh vách bọt trong suốt nước thải v* các ao hòng chăn nuôi thủy sản vì chưng cấn bã thức tọng tôi ra! hóa chất antifoam CV22 l* sản phẩm x* lý bọt vô cùng hiệu quả v* chứ hoi hại biếu muôi d*i, phiết nuôi v* con người...

http://chemivina.com.vn/img_products/6241/antifoam.png

chemivina cung vội trên r*nh quốc quý khách gi*u thể liên can 24/24
quý giá khách có nhu cầu hệ trọng
0939 99 79 39 or
0919 38 23 63
www.chemivina.com.vn (http://www.chemivina.com.vn)